Termeni și Condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare (denumiți în continuare „Acordul”) înainte de a utiliza serviciile oferite pe această platformă. Platforma Obor 21 este deținută de ANIMAT EXPRESS TRADING S.R.L (denumită în continuare „ANIMAT”). Acest Acord stabilește Termenii și Condițiile legale pentru utilizarea Website-ului www.obor21.ro precum și toate subdomeniile sale (care împreună formează și sunt denumite colectiv Website-ul) și Serviciile oferite de ANIMAT. Prin utilizarea acestui Website si a Serviciilor oferite în orice mod, incluzând, dar fără a se limita la, vizitarea sau accesarea Website-lui sau contribuind prin oferirea de conținut, informații sau alte materiale și servicii pentru Website, acceptați integral și fără rezerve să respectați prezentul Acord.


DEFINIȚII:

Obor 21 – este denumirea comercială a ANIMAT EXPRESS TRADING S.R.L., persoana juridică având sediul social în Bragadiru, Str. Dantelei nr. 4A, parter, camera 2, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1046/2019, având codul unic de înregistrare RO 40744352.

Vânzător – Animat Express Trading SRL

Cumpărător – persoana fizică/persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un cont pe website-ul www.obor21.ro și efectuează o comandă.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe  website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Website-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Produsele comercializate sub marca Obor 21.

Rezervare – reprezintă materializarea intenției unui Cumpărător de a comanda un produs care se va afla în stoc la un moment viitor, respectiv este un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa, când vor fi disponibile, Produsele comercializate sub marca Obor 21 concomitent cu intenția de a-și păstra locul în rândul de așteptare a acestor Produse.

Produs – orice produs care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Produs etalon – este orice produs de prezentare ce se găsește pe Website. Produsul etalon este identificat vizual prin fotografii standard, iar cantitativ cu ajutorul unei mase medii estimată.

Portofelul meu – funcționalitate oferită de platforma Obor21 prin care sunt gestionate diferențele dintre valoarea estimată a produselor etalon comandate și valoarea finală a produselor livrate.


REZUMATUL SERVICIULUI

Website-ul este creat și administrat de ANIMAT pentru a facilita informarea publicului și distribuția către acesta a Produselor marca Obor 21.

Ne propunem să strângem o comunitate de pasionați de carne de calitate, cu origine cunoscută (animale crescute cu suflet, în gospodăriile țărănești), care, prin intermediul platformei online www.obor21.ro, să aibă posibilitatea de a comanda asumat și responsabil pachete cu carne extrem de proaspătă ce provine de la animale mijlocii și mari (mânzat, oaie, vită, ied, miel, capră, vițel) astfel încât sacrificarea animalelor să fie realizată responsabil, când există suficientă cerere, iar fiecare client să cumpere tipul de carne specific preparatului pe care dorește să-l gătească.

Caracteristicile produselor comercializate și prezentarea lanțului de distribuție sunt popularizate prin intermediul Website-ului, e-mailului, site-urilor web precum și prin alte mijloace media. Obor 21 oferă informații și acces la diverse tipuri de conținut, inclusiv dar nu limitat la clipuri video, fotografii, imagini, grafică, clipuri audio, comentarii, date, text, software, scripturi, proiecte și alte materiale și informații, precum și mărcile asociate și lucrări protejate prin drepturi de autor (colectiv denumite „Conținut”).

Conținutul acestui Website, este proprietatea ANIMAT, care deține integralitatea drepturilor de proprietate intelectuală asupra creațiilor originale prezentate pe Website.

În absența unei autorizații scrise din partea ANIMAT în acest sens, reproducerea pe orice suport sau comunicarea publică integrală sau parțială a elementelor acestui Website (text, imagini, logo-uri, mărci, etc.) este strict interzisă.

Documentele prezentate pe acest Website pot fi stocate, copiate sau imprimate numai pentru informarea dumneavoastră personală și utilizate numai cu titlu personal.


ACCEPTAREA TERMENILOR

Serviciul este oferit Utilizatorilor care acceptă toți Termenii și Condițiile conținute în Acord și alte reguli, politici, și proceduri care pot fi publicate pe Website de ANIMAT, sau la care Website-ul face trimitere. Acest Acord are aplicabilitate pentru toți Utilizatorii serviciului. În plus, unele servicii oferite prin intermediul Website-ului pot fi subiecte ale unor termeni și condiții suplimentare adoptate de ANIMAT făcând corp comun cu acest Acord.

ANIMAT își rezervă dreptul discreționar de a modifica sau înlocui Acordul prin publicarea pe Website a termenilor actualizați. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic Termenii de Utilizare. Utilizând în continuare Serviciul, urmare a publicării oricăror modificări ale Acordului, implică acceptarea respectivelor modificări.

În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezenți, vă rugăm să părăsiți Website-ul și să nu mai accesați acest Website. Orice accesare a Website-ului va fi considerată, de acum încolo, acceptare a prezentului Acord. Acest Acord se aplică pentru fiecare Utilizator al serviciului.

ANIMAT își rezervă dreptul de a schimba, suspenda, ori de a întrerupe serviciul în orice moment și din orice motiv. ANIMAT poate, de asemeni, să impună limite cu privire la servicii sau să restricționeze accesul dvs. la serviciu, în parte sau în totalitate, fără nici o notificare sau răspundere.

Serviciul este disponibil numai pentru persoanele care au capacitate deplină de exercițiu, necesară pentru a încheia un contract. Declarați și garantați că dacă sunteți o persoană fizică, aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală în țara dvs., iar în cazul în care sunteți persoană juridică ați îndeplinit toate formalitățile necesare pentru a fi recunoscut de lege în această calitate. ANIMAT își rezervă dreptul de vă solicita o dovadă în acest sens. ANIMAT poate, după cum consideră necesar, refuza să ofere servicii către orice persoană fizică sau entitate juridică și să modifice criteriile de eligibilitate în orice moment. De asemenea, prin acceptarea Acordului, declarați că toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți sunt corecte și adevărate. Această prevedere este nulă în cazul în care accesul la serviciu este interzis prin lege sau dreptul de a accesa serviciul este revocat în acele țări.


REGULI DE CONDUITĂ

Pentru utilizarea serviciului vă angajați să respectați condițiile și regulile de conduită și să nu utilizați serviciul într-un scop interzis prin Acord sau prin lege. Vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a Website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc. Serviciul este valabil doar pentru propria utilizare, pentru utilizarea necomercială (cu excepția celor permise de condițiile stabilite în Acord).

Sunteți de acord să:

 • utilizați serviciul astfel încât să nu perturbați, întrerupeți, să împiedicați funcționarea serviciului, a rețelei;

 • nu veți utiliza serviciul pentru:

  • a colecta informații despre alte persoane, fără acceptul acestora;

  • încărca, publica, sau include prin orice altă metodă conținut de tip viruși software sau orice alt tip de cod corupt, fișiere, programe, care pot deteriora sau diminua funcționarea software sau hardware sau a echipamentelor de telecomunicație;

  • a trimite material de tip spam în sistem, reclame nesolicitate, neautorizate sau material promoțional sau junk mail-uri, spam-uri.


ÎNREGISTRAREA

Conținutul Website-ului poate fi vizualizat și fără a vă înregistra. Însă pentru a comanda sau rezerva produse este necesar să vă înregistrați, selectând un nume de utilizator și o parolă. Informațiile pe care le furnizați trebuie să fie exacte, complete și actualizate, nerespectarea fiind considerată o încălcare a Acordului și poate duce la închiderea imediată a contului. Este interzisă utilizarea unui nume de utilizator, de domeniu sau de proiect care:

 • reprezintă numele unei alte persoane, cu scopul de a lua locul acelei persoane;

 • este subiect a drepturilor altei persoane, fără autorizarea acesteia;

 • este ofensator, vulgar, obscen.

ANIMAT își rezervă dreptul arbitrar de a refuza înregistrarea, de a anula numele de utilizator. Sunteți răspunzător exclusiv pentru activitatea de pe contul dvs., precum și pentru păstrarea confidențialității parolei utilizate pentru Website. Este interzisă utilizarea unui alt cont de utilizator fără permisiunea expresă a acestuia.

În vederea îndeplinirii obligațiilor de către ANIMAT, Utilizatorul trebuie să pună la dispoziția ANIMAT următoarele informații: (i) numele și prenumele Utilizatorului, (ii) adresă de email și telefon, (iii) numele și prenumele persoanei care va primi coletul, (iv) adresa de livrare.


DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi sau a unei Rezervări pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii/Rezervării are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se realizează electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Obor21 vinde Produse care au cantitate variabilă, diferită cel mai probabil de valoarea unui etalon și de valoarea altor produse similare. În consecință Produsele prezentate pe Website sunt produse etalon a căror cantitate este estimată, iar prețul per kilogram indicat este ferm. Comanda/Rezervarea are o valoare inițială estimată ce va fi consemnată în sumarul comenzii trimis prin email.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul confirmării plății efectuate de către Cumpărător conform sumarului de comandă menționat mai sus, primită de la Vânzător prin intermediul mijloacelor electronice.

Valoarea finală a fiecărei Comenzi va fi cunoscută odată cu închiderea coletului, când va fi emisă factura finală pentru cantitățile efective. Cumpărătorul va fi notificat electronic (email) sau telefonic cu privire la cantitățile și valoarea finală a comenzii sale, va fi informat cu privire la modalitățile de stingere a eventualelor diferențe pozitive sau negative și va fi înștiințat despre predarea coletului său curierului frigorific.


CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.


COMANDA/REZERVAREA

Cumpărătorul poate efectua comenzi pe Website, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături. Întrucât produsele ce urmează a fi livrate nu sunt standard, comanda se va forma și finaliza cu ajutorul produselor etalon prezentate pe Website.

Un produs poate fi comandat în măsura în care există stoc virtual disponibil pentru acesta. 

Adăugarea de produse în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii și plății acesteia nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

Odată ce Cumpărătorul a finalizat comanda, platforma Obor21 va emite și transmite pe adresa de email a Cumpărătorului un sumar al comenzii care va cuprinde valoarea estimată a produselor achiziționate, costul de livrare cu curier frigorific și, conform dispozițiilor legale, EcoTaxa pentru pungi.

Comanda va fi preluată în vederea onorării de către Vânzător, respectiv va produce efecte, dacă și numai dacă este fermă și asumată de către Cumpărător prin achitarea ei. Altfel spus comanda va fi procesată și livrată Cumpărătorului în termenul comunicat estimat doar dacă este achitată.

Pentru evitarea oricărui dubiu, OBOR 21 își propune să vândă Produse proaspete din carne provenită de la animale crescute în gospodăriile din zona rurală a României.

Prin finalizarea comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii și vor rămâne la fel cel puțin până la data livrării.

Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil /agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către bancă emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

 2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri EuPlatesc.eu utilizat de OBOR 21, în cazul plății online;

 3. datele furnizate de către Cumpărător, pe Website sunt incomplete și/sau incorecte;

Vă garantăm că produsele pe care le-ați comandat vor ajunge la dvs. în stare excelentă.


POLITICA DE RETUR

Articolele alimentare nu pot fi returnate, conform legii.

Ordonanța Guvernului 130/2000, Art. 12. Dispozițiile art. 3-4, ale art. 7-10 si ale art. 11:

 1. returnarea produselor nu se aplică în cazul vânzării de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate de către comerciant la domiciliul, reședința sau la locul de muncă al consumatorului.

În cazul improbabil în care produsul nu ajunge în stare excelentă la dvs., următorii pași trebuie urmați: 

 1. Faceți o fotografie digitală produsului

 2. Puneți produsul în congelator cât mai repede cu putință

 3. Trimiteți fotografia pe adresa de e-mail contact@obor21.ro

 4. Contactați-ne imediat la numărul de telefon de pe Website și spuneți-ne care este problema. Vom face tot posibilul să o remediem.


PUBLICITATE

Prin intermediul Newsletter-ului Obor 21 sunt transmise informații publicitare la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care Cumpărătorul își creează un cont pe Website, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. De asemenea, Cumpărătorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

 1. prin contactarea Vânzătorului în acest sens.

 2. prin modificarea setărilor din Contul de client.

 3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newsletter-ul nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Acord.


FACTURARE – PLATĂ

Prețurile produselor afișate în cadrul Website-ului includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Cumpărătorul înțelege și acceptă că va comanda Produse nestandard din punct de vedere cantitativ, dar ale căror prețuri per kilogram sunt ferme. Comanda va fi realizată într-o primă fază prin intermediul Produselor etalon prezentate pe Website, respectiv pentru cantități medii estimate. Aceste cantități medii estimate vor fi menționate în sumarul de comandă ce va fi generat după plasarea comenzii prin intermediul Website-ului. Sumarul de comandă va include costul serviciilor de curierat și a EcoTaxei pentru pungi.

Achitarea comenzii poate fi realizată astfel:

 1. Parțial, prin introducerea cupoanelor de discount sau a vouchere-lor cadou

 2. Diferența rămasă cu cardul sau din Portofelul meu sau combinate.

Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la cantitățile efective și prețul final al Produselor imediat după momentul închiderii coletului pregătit pentru a-i fi livrat, când sunt cunoscute cantitățile efective din fiecare Produs în parte. Tot atunci va fi emisă factura fiscală finală și AWB-ul.

Eventualele diferențe între valoarea facturii proforme și valoarea facturii finale vor fi reglate prin intermediul aplicației „Portofelul meu”: Vânzătorul va încărca portofelul cu diferența rezultată în favoarea Cumpărătorului sau va retrage diferența din portofel în situația inversă.

Pentru o corectă comunicare a facturii care însoțește Comanda, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în Cont.

Datele cardului de plata ale Clientului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către Obor 21 sau de către procesatorul de plăti integrat în Website, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este EuPlatesc.ro

În anumite cazuri, pentru menținerea securității tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.


PORTOFELUL MEU

La deschiderea contului de utilizator al www.obor21.ro fiecare Cumpărător va beneficia de serviciile prezente în cadrul aplicaţiei Portofelul tău Obor21.


Ce este Portofelul tău Obor21?

Portofelul tău Obor21 este o aplicație informatică securizată atașată contului de utilizator al platformei www.obor21.ro sub forma unui portofel digital și este destinată exclusiv decontării diferențelor care apar între valoarea produselor etalon și valoarea finală a produselor ce sunt livrate. Prin urmare sumele aflate în soldul Portofelului Tău Obor21 reprezintă plăți realizate în avans de către Cumpărător, respectiv o datorie a Obor21 către Cumpărător. Soldul negativ reprezintă suma ce o are de achitat Cumpărătorul pentru produsele achiziționate, respectiv datoria pe care Cumpărătorul o are față de Obor21.

Pentru a fi intuitiv și ușor de corelat cu soldul contabil al contului fiecărui Cumpărător, exprimarea valorică a soldului și tranzacțiilor (alimentări și plăți) din aplicația Portofelul tău Obor21 se realizează în mod convențional în lei.

Prin utilizarea aplicației Portofelul tău Obor21 Cumpărătorul declară că înțelege și acceptă necondiționat că nu are posibilitatea de a efectua tranzacții în afara platformei www.obor21.ro și că va utiliza soldul pozitiv al Portofelului pentru a achiziționa exclusiv produsele prezentate pe platforma www.obor21.ro.


Alimentarea Portofelului

Portofelul va fi alimentat de către Vânzător cu diferențele ce vor fi restituite Cumpărătorului (situația în care valoarea finală a produselor livrate este mai mică decât valoarea estimată a produselor comandate). Alimentarea va fi realizată imediat ce va fi cunoscută valoarea finală a produselor livrate.

În cazul în care Cumpărătorul dorește să simplifice modalitatea de plată a produselor, are posibilitatea de a alimenta Portofelul prin plata cu card bancar. 


Plăți din Portofel

Vânzătorul va prelua din Portofel diferențele rămase neplătite de către Cumpărător (situația în care valoarea finală a produselor livrate este mai mare decât valoarea estimată a produselor comandate).

Cumpărătorul are posibilitatea de a plăti produse Obor21 cu sumele existente în soldul Portofelului. Poate plăti integral (dacă suma în sold acoperă valoarea comenzii) sau parțial.


Returnarea soldului

Cumpărătorul poate solicita Vânzătorului să-i returneze în contul său bancar soldul pozitiv al Portofelului. Costul operațiunii de retragere totală sau parțială a soldului Portofelului este de 20 de lei (TVA inclus) și va fi dedus din suma care se restituie. Eventualul sold sub 20 de lei nu va fi returnat, Cumpărătorul având posibilitatea să-l utilizeze la plata comenzilor sale.

Cumpărătorul va primi o notificare prin e-mail pentru fiecare tranzacție efectuată cu banii din Portofelul lui, indiferent că este alimentare sau plată. Clientul poate vizualiza soldul curent și istoricul operațiunilor de alimentare și plată.

Administratorul platformei a configurat limitele (minimă si maximă) de alimentare  printr-o singura plată a sumelor în Portofel la următoarele valori : 20 de lei valoarea minimă și 300 de lei valoarea maximă.

Cumpărătorul declară că are cunoștință și este de acord ca Administratorul magazinului să poată utiliza în principal, funcția de alimentare portofel pentru rambursarea sumelor care trebuie returnate Cumpărătorului, respectiv cea de plată din portofel pentru retragerea de sume atunci când Cumpărătorul are sume de restituit.

În acest sens, Vânzătorul are dreptul de a vizualiza istoricul operațiilor de alimentare și/sau de plată executate de clienți în Portofelul lor, inclusiv cele realizate de Vânzător. De asemenea, în vederea returnării în cont bancar a sumelor de bani existente în Portofelul Cumpărătorilor, Vânzătorul poate vedea detaliile bancare furnizate de Cumpărător pe platformă.

Animat Express Trading SRL își rezervă dreptul de a adăuga noi funcționalități ale aplicației, pe care le va aduce la cunoștința utilizatorilor în cadrul aplicației.


VOUCHERE ȘI PROMOȚII

OBOR 21 poate oferi coduri promoționale prin organizarea unor promoții valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere al codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Codurile promoționale se aplică produselor expres indicate. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii și nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o comandă poate fi folosit un singur cod promoțional, având în vedere că pagina de comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel în cadrul condițiilor de desfășurare a promoției. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv din culpa exclusivă a OBOR 21, Cumpărătorul are dreptul de a solicita reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa poftiti@obor21.ro, urmând a transmite informațiile solicitate de OBOR 21 în vederea reactivării codului promoțional. Codul promoțional se reactivează pentru o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.

Promoțiile desfășurate pe Website nu se cumulează între ele, aplicându-se reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe Website etc.) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. În cazul existentei unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizară. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

OBOR 21 stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor pe care le organizează pe Website, acestea fiind publicate exclusiv pe Website. Promoțiile sunt aplicate comenzilor care respectă integral regulile afișate pe Website, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. OBOR 21 nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioada de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabila.


Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de OBOR 21, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare pe Website.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.


Vouchere

Voucher reprezintă un cod promoțional, respectiv un cupon electronic promoțional. Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât discountul să poată fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea și acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoție va avea o valoare minimă, OBOR 21 nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Cumpărătorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe Website.

Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule.

Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe Website sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusa la cunoștința organelor abilitate.

Obor21 stabilește regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți prin intermediul Website-ului propriu sau pe paginile oficiale din rețele de socializare Facebook.

Comenzile care respectă în totalitate regulile de participare ale concursului cu premii, promoției sau a campaniei vor fi luate în considerare pentru acordarea premiului sau beneficiului aferent. Comenzile care conțin vouchere de discount sau vouchere valorice nu pot fi cumulate cu alte comenzi.

Voucherele de discount provenite din aceeași campanie promoțională nu se cumulează, aplicând-se un singur discount/comandă.

Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică (identificat ca și Cumpărător/User).

Fiecare voucher este limitat la un număr prestabilit de utilizări și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în prezentul document, în e-mailul de oferire a voucherului și în contul de UTILIZATOR, sau cum se menționează în fiecare promoție/ofertă în parte. OBOR 21 își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a Cumpărătorului.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care Cumpărătorul s-a calificat la acordarea promoției nu au fost achiziționate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către Cumpărător nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în promoție.

Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comandă.

În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependența de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare și alte servicii.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.

În cazul în care o comanda la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată sau respinsă integral, Cumpărătorului i se va returna integral suma plătită iar voucherul își va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

În cazul in care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher și conține mai multe produse este anulată, respinsă parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comandă dacă valoarea comenzii nu respectă condițiile ofertei/promoției. Obor21 nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate care fac parte dintr-o comanda cu produse multiple. Cumpărătorlui i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.


“AMBASADORII CONSUMULUI RESPONSABIL”
- program de afiliere -


1. Despre Ambasadorii consumului responsabili

“Ambasadorii consumului responsabil” reprezintă un curent de opinie și un model comportamental. Este un grup de persoane care îmbrățișează stilul de viață sănătos, cât mai apropiat de natural, sustenabil atât prin limitarea risipei, cât și prin conservarea obiceiurilor tradiționale și încurajarea micilor producători din satele românești.

Ambasadorii susțin (prin propriul comportament de consum) și promovează (prin propriile recomandări) strângerea relațiilor economice seculare dintre comunitățile locale, dintre sate și orașe, sprijinind astfel formarea și dezvoltarea lanțurilor scurte și predictibile de aprovizionare cu produse autentice românești adaptate din punct de vedere sanitar-veterinar și fiscal rigorilor secolului XXI.

Dincolo de misiunea concretă cu caracter economic și social, ambasadorii sunt gata nu doar să împărtășească virtuțiile sustenabilității ci și să își însușească beneficiile care provin din predictibilitatea și creșterea cererii de produse autentice, de la țară, create și prezentate în format adaptat secolului XXI.

În acest sens, Obor21 - Cooperativa țărănească cu livrare sprijină concret ambasadorii consumului responsabil în a replica și amplifica conceptul de rezervare înainte de sacrificare (MEATBOOKING) gândit să garanteze prospețimea și trasabilitatea cărnii de la țară, reducând în același timp risipa.


2. Calitatea de Ambasador

a. Calitatea de Ambasador este oferită de Obor21.

b. Invitația de a deveni Ambasador este transmisă clienților Obor21 care au realizat pe www.obor21.ro cel puțin 3 (trei) rezervări de produse în ultimele 6 luni anterioare datei invitației. De-a lungul timpului pot fi inițiate campanii de marketing care să modifice fără preaviz aceste condiții.

c. Calitatea de Ambasador presupune înmânarea codului secret al Codului de discount Încearcă de la țară și de personalizarea link-ului (unic) care atestă noul său statut și-i dă posibilitatea unor reduceri suplimentare.


3. Beneficiile statutului de ambasador

a. Ambasadorul are libertatea de a dărui Coduri de discount Obor21 oricui, oricând, oferind astfel prietenilor săi bucuria de a găti cu produse de la țară și de a economisi în același timp;

b. Ambasadorul obține discount indirect raportat la valoarea rezervărilor efectuate la recomandarea sa (prin intermediul link-ului său). Valoarea efectivă a discountului reprezintă 3% din sumele achitate pentru rezervările efectuate prin intermediul link-ului său.

c. Valoarea discountului indirect se cumulează în contul Ambasadorului. Discountul indirect existent în cont este utilizat când ambasadorul rezervă produse Obor21, la finalizarea rezervării, anterior plății;

d. Imediat ce prin intermediul link-ului său sunt înregistrate primele 5 (cinci) rezervări ale oricăror clienți noi diferiți, ambasadorul va fi arondat grupului „Ambasadorii consumului responsabil” - grup cu statut special inițiat pe www.obor21.ro - și va beneficia suplimentar de:

 1. Avertizare prioritară pentru revenirea în stoc a 3 produse la alegerea sa
 2. Avertizare prioritară privind discount-uri de moment
 3. Discount-uri directe permanente pentru anumite produse
 4. Rezervări recurente prioritare lunare
 5. Servicii suplimentare gratuite, cum ar fi comenzi speciale / tăieturi la comandă / livrări dedicate pentru petreceri și alte beneficii ce vor fi implementate și comunicate ambasadorilor de-a lungul timpului.


4. Cum se întâmplă?

a. Activarea statutului de ambasador este realizată de administratorii Obor21. Odată cu activarea, noul ambasador va primi pe email și pe whatsapp link-ul său personalizat și Codul de discount în valoare de 20 de lei, cu durată nelimitată, ce poate fi oferit, la dispoziția sa, oricui.

b. Codul de discount este destinat exclusiv clienților noi și este valabil o singură dată, la prima rezervare.

c. Link-ul personalizat funcționează permanent și colectează discount indirect ori de câte ori este utilizat și de către oricine.

d. În secțiunea „Contul meu” va fi evidențiată noua calitate, în esență va fi vizualizat istoricul tranzacțiilor realizate prin intermediul link-ului personalizat și valoarea discountului indirect colectat. Acesta va fi utilizat pentru diminuarea valorii coșului de produse Obor21 rezervate de ambasador.

e. Beneficiile suplimentare descrise la punctul 3.c. de mai sus devin operaționale odată cu includerea ambasadorului în grup și, pentru cele care implică opțiuni și servicii prioritare, prin comunicare permanentă între fiecare ambasador și administratorii Obor21. Comunicarea va fi realizată pe email poftiti@obor21.ro și WhatsApp.


5. Precizări finale

a. Calitatea de ambasador este pe viață, la fel și beneficiile cumulate ale acestui statut.

b. În cazul în care un ambasador dorește să se retragă, beneficiile existente la acel moment pot fi transferate oricărui alt ambasador, inclusiv înscrierea în grupul cu statut special. În asemenea situații, administratorii Obor21 vor fi notificați astfel încât să realizeze modificările la timp.


LIVRAREA BUNURILOR

Vânzătorul se obligă sa livreze produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător. În acest sens, Vânzătorul va semna contracte cu societăți specializate care să asigure livrarea, dar mai ales calitatea produselor.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va asigura ambalarea cu subcontractanții săi, specializați și care dețin toate permisele și autorizațiile necesare.

Având în vedere ca Produsele sunt perisabile, Cumpărătorul se obligă să preia aceste produse de la Curier la data anunțată de către Vânzător. În cazul în care Produsele nu vor fi preluate, Clientul va achita taxele de retur percepute de către curier, respectiv 25 Lei +TVA pentru primul kilogram și 3 Lei + TVA pentru fiecare kilogram suplimentar, urmând ca aceste sume să fie deduse din valoarea achitată de Cumpărător la data comenzii. Totodată, Cumpărătorul se obligă să achite orice diferențe de bani rezultate din nepreluarea Produselor la data preluării produselor din depozit sau dacă se livrează prin curier, aceste sume se vor achita la curier împreună cu orice taxă de relivrare percepută de curier. Relivrarea se va face cel târziu a doua zi.

În cazul în care Produsele nu sunt livrate din cauza Cumpărătorului, sub condiția ca Produsele să mai poată fi comercializate, Vânzătorul urmează să revândă Produsele și să restituie Cumpărătorului în Portofel (a se vedea secțiunea specială) 50% din valoarea comenzii neridicate, mai puțin taxele de curier.

Vânzătorul va efectua livrarea produselor numai pe teritoriul României.


TERMENE DE VALABILITATE

Toate produsele comercializate de către Obor21 beneficiază de termene de valabilitate conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile provin din surse autorizate de fiecare producător în parte și au toate autorizațiile necesare.


TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

Proprietatea asupra produselor va fi transferată clientului la predarea coletului de către curier.


RĂSPUNDERE

Prin crearea și utilizarea contului, Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user si parola) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenilor și Condițiilor Website-ului în ultima versiune actualizată, existentă la data creării contului.

Ulterior creării contului utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Website-ului.

Termenilor și Condițiilor Website-ului pot fi modificați oricând de către Obor21, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor de la data afișării în Website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Website-ului se confirmă prin bifarea check boxului corespunzător din Webite și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.


FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentele Termeni și Condiții sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între OBOR21 și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.